Petržalský parkovací systém

Riešenie pilotného parkovacie systému má 3 oblasti:

1)

Zber, analýza a vyhodnocovanie vstupných dát zo statickej dopravy

Spôsob zberu dát: automatické vyhodnotenie ŠPZ pomocou kamier a špeciálnej aplikácie. Spracovanie dát: spárovanie výsledkov s registrom obyvateľov a vozidiel. Úspešnosť: presnosť zberu a vyhodnotenia cca 50.000 EČV na úrovni 99%.

2)

Príprava informačného a registračného webu

Systém pre registráciu žiadateľov o rezidentské parkovanie spolu s admin rozhraním na správu schvaľovania žiadostí

3)

Nasadenie parkovacej aplikácie pre rezidentov aj návštevníkov

Aplikácia zastrešuje registráciu, správu vozidiel rezidentov a možnosti platby za návštevnícke parkovanie na rezidenčných parkoviskách